ЗА НАС


                  ДИ ЕМ СИ ЕООД е счетоводна кантора с професионален опит повече от 20 години в областта на счетоводството, финансите и данъците. Специализирана е в обслужване на малки и големи компании в сферата на строителството, поддръжката на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, фирми прилагащи режим на "касова отчетност", фирми с търговия на едро и дребно в страната, Европейския съюз и трети страни, селското стопанство и други области на дейност. В кантората може да разчитате на професионално мнение и отношение. Когато имате нужда от счетоводно обслужване и консултация, заповядайте при нас на адрес гр. Бургас, ул. "Възраждане" 10 , ет. 2, офис 2.

                  Управителят на ДИ ЕМ СИ ЕООД е регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит и одитира предприятия подлежащи на задължителен независим финансов одит съгласно Закона за счетоводството.