Одиторски услуги

  • Независим финансов отид на индивидуални и консулидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Нациналните счетоводни стандарти (НСС), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО);
  • Консултански услеги в областта на финансовото отчитане;
  •  
  • Преобразуване на финансови отчети;

 

  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;