Регистрация на фирми и администриране

Консултации и съдействие относно избор на подходяща корпоративна форма - свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД, АД и др;

Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);

Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС;

Съгласно българското законодателство извършва необходимите вписвания и регистрации на фирми в съответните учреждения и интституции, като: Национален осигурителен институт, Инспекция по труда, Търговски регистър, Комисия за защита на личните данни и други;