Годишно счетоводно приключване

Съставяне на годишен финансов отчет по НСС и МСС с всички необходими приложения;

Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път;

Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;

Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели - Търговски регистър;