Услуги

Изготвяне на платежни документи към доставчиците, Представляване на възложителя пред ТД на НАП, Банки и НСИ В...
Съставяне на годишен финансов отчет по НСС и МСС с всички необходими приложения; Съставяне на годишен отчет за д...
Консултации и съдействие относно избор на подходяща корпоративна форма - свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД,...
Изготвяне и поддържане на трудови досиета на служители - трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за п...
          Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан по НСС и МСС, съобразен...
Независим финансов отид на индивидуални и консулидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Нац...

Вашето запитване

Галерия